สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามโครงการพัฒนาเด็กใน​โรงเรียน​ ตชด.

วันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.ยะลา เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บุดี อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาและภริยา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ

Advertisement

โดยเลขาธิการ ศอ.บต. รายงานความคืบหน้า การดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ว่า ศอ.บต. ได้ดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกลุ่มคนเปราะบาง ในส่วนของการดูแลเด็กนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 3 จังหวัดและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา ศอ.บต.ได้สนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 18 แห่ง โดยสนับสนุนครูสอนภาษาไทย 36 อัตรา เพื่อยกระดับการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งขณะนี้นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีทักษะการอ่านเขียนภาษาไทยดีขึ้นตามลำดับ

เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวอีกว่า นอกจากการส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ศอ.บต. ยังหนุนเสริมโครงการอาหารกลางวัน โดยการส่งเสริมและมอบพันธุ์ไก่ เพื่อให้นักเรียนได้เลี้ยงไก่ไว้เก็บไข่ ส่งเสริมการปลูกเห็ดฟางในโรงเรือน พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์หลายรายการ เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและเพิ่มองค์ความรู้ภาคการเกษตรแก่นักเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ชุมชน และเป็นอาชีพได้ในอนาคต อีกทั้ง ศอ.บต.ยังส่งเสริมจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้วิถี ตชด. สู้ภัยโควิด และกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ชุมชน และ ศอ.บต. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียน ศิษย์เก่าและชุมชน เพื่อทำคุณประโยชน์ ยกระดับชุมชนชายแดนให้มีศักยภาพอย่างยั่งยืน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ ตรัสย้ำให้เลขาธิการ​ ศอ.บต.​ พัฒนาศักยภาพ​ครูผู้สอนภาษาไทยทั้ง​ 38​ คน​ ให้มีประสิทธิภาพ​สูงสุด​ เพื่อให้ครูผู้สอน​ทำหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียน​ตำร​วจ​ตระเวน​ชายแดน​ พร้อมทั้งตรัสให้เลขาธิการ​ ศอ.บต.และหัวหน้าส่วนราชการดูแลประชาชน​ให้ดีที่สุด​ และทรงพระราชทานให้กำลังใจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ตลอดจน บุคลากรทุกภาคส่วน ที่ดำเนินงานในพื้นที่​ เพื่อยกระดับคุณภาพ​ชีวิตของประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช นราธิวาส และ จ.สงขลา ถึงวันที่ 18 มกราคม 2565 นี้