พช. ส่งสุขต่อเนื่องเดินหน้าจัดงาน “โอทอปไทย รวมใจ ส่งความสุขปีใหม่ 2565” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจสู่ชุมชน

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายหมายให้นายวรงค์ แสงเมือง ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เป็นประธานเปิดงาน “โอทอปไทย รวมใจ ส่งความสุขปีใหม่ 2565”ณ บริเวณ Main Hall และหน้าร้านแว่นท้อปเจริญ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวอาภรณ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน และผู้บริหารศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงาน

Advertisement

การจัดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ “โอทอปไทย รวมใจ ส่งความสุขปีใหม่ 2565” ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด และสร้างรายได้ให้กับชุมชน รวมถึงประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพื่อสร้างการเรียนรู้แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยงานจัดขึ้น บริเวณ Main Hall และ หน้าร้านแว่นท้อปเจริญ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 รวม 9 วัน โดยความร่วมมือระหว่างกรมการพัฒนาชุมชน ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ และคณะกรรมการ OTOP ชวนชิม โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใด ซึ่งมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สนใจเข้าร่วมจำหน่าย จำนวน 58 ราย ประกอบด้วย ประเภทอาหารชวนชิม อาหาร เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ภายในงานจัดให้มีการแจก GIFT VOUCHER คูปองเงินสด เพื่อส่งเสริมการขายตลอดการจัดงานด้วย โดยคาดว่าจะมียอดจากการจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาท ที่จะทำให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชน อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งต่อไป

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชนในกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล มาช่วยกันสนับสนุนสินค้า OTOP จากภูมิปัญญาของพี่น้องชาวไทยที่มาจำหน่าย ณ ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ ตลอด 9 วันนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วยังจะเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ OTOP ของจังหวัดต่างๆ ด้วย และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือการได้ส่งความสุขปีใหม่ 2565 พี่น้องประชาชนคนไทย