หมอ!! ย้ำฮุจญาตไทยปฏิบัติตนเข้มตามมาตรการ เหมือนตอนอยู่ไทย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

หมอ!! ย้ำฮุจญาตไทยปฏิบัติตนเข้มตามมาตรการ เหมือนตอนอยู่ไทย ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 พร้อมขอญาติพี่น้องมั่นใจในการดูแลของคณะแพทย์และสวดดุอาร์ให้คณะประกอบพิธีได้ลุล่วงเรียบร้อย

Advertisement

นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในฐานะนายกสมาคมจันทร์เสี้ยวการแพทย์ และสาธารณสุข กล่าวถึงการดูแลตนเองของฮุจญาตไทยที่เดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์ในกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีอุมเราะห์ แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2564 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 ว่า เราต้องปรับตัวเองกลับมาใช้มาตรการการดูแลตนเองให้สูงสุด เหมือนอยู่ประเทศไทย อาทิ การสวมหน้ากากอนามัยอย่างต่อเนื่อง การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่สม่ำเสมอ รวมถึงมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) และหากมีอาการผิดปกติ ไม่สบาย ไอ ให้รีบติดต่อแพทย์

นายแพทย์มูฮำหมาด ละใบจิ กล่าวด้วยว่า สำหรับฮุจญาตที่เดินทางมาประกอบพิธีอุมเราะห์ทั้ง 112 คน ตอนนี้ไม่มีอาการป่วยใดๆ ขอให้ทุกคน ครอบครัว และญาติพี่น้องของผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ ได้ร่วมกันดุอาร์ให้คณะฮุจญาตมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ และกลับไปยังภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าคณะทำงานที่ร่วมเดินทางมาในครั้งนี้ มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านในการดูแลทุกท่าน ทั้งในส่วนของเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนยารักษาโรค เพื่อที่จะดูแลคณะฮุจญาต ได้อย่างดีที่สุด

อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการประกาศว่าพบเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธ์ “โอไมครอน” ซึ่งเป็นไวรัสสายพันธ์ใหม่ จากผู้ที่เดินทางที่เข้ามาในประเทศซาอุดิอาระเบีย จากประเทศแอฟริกา ทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบีย ต้องเพิ่มมาตรการเข้ม และประกาศให้มีการเฝ้าระวังอีกครั้ง

ขณะที่บรรยากาศโดยรวม ที่มัสยิดอัลนะบาวีย์ นครมาดีนะห์ มีการประกาศถึงการพบเชื้อและมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลการประกอบศาสนกิจ โดยการให้เว้นระยะห่าง ไม่รวมกลุ่มกันเป็นสำคัญในเบื้องต้น