บริษัทไทยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าองค์กรของลุฟท์ฮันซ่า “PartnerPlusBenefit”

บริษัทไทยสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สนับสนุนองค์กรด้านความยั่งยืนต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรมสะสมคะแนนสำหรับลูกค้าองค์กรของลุฟท์ฮันซ่า “PartnerPlusBenefit”

Advertisement

การเดินทางของลูกค้าองค์กรและการปกป้องสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่กลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่าให้ความสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก บริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางในภูมิภาคนี้สามารถจองเที่ยวบินของ Lufthansa, SWISS หรือ Austrian Airlines ให้กับพนักงานของตนและขณะเดียวกันก็ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออก ไซด์ได้ด้วย

ขั้นตอนง่าย ๆ โดยคะแนนสะสมที่ได้รับจากโปรแกรม “PartnerPlusBenefit” ของลูกค้าองค์กร สามารถแลกคะแนนผ่านแพลตฟอร์ม ‘Compensaid’ เพื่อใช้ในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ที่ช่วยปกป้องสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นโครงการได้รับการรับรองแล้ว

บริษัทยังมีทางเลือกในการสนับสนุนองค์กรด้านความยั่งยืนที่ได้รับการคัดเลือก ซึ่งดำเนินงานในประเทศของตน เช่น ลูกค้าองค์กรในประเทศไทยสามารถเลือกสนับสนุน “มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์” หรือ “มูลนิธิช้างเอเชีย” เป็นต้น

มูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์ (The Rajapruek Institute Foundation) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรม ชาติ เช่น ป่าไม้ และปกป้องอนาคตของระบบนิเวศของไทย ทางมูลนิธิฯ มีโครงการหลักสี่โครงการ ได้แก่ การวิจัยและการฟื้นฟูป่าไม้ การพัฒนาชุมชน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และเยาวชนและสิ่งแวดล้อม

มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย (Asian elephant Foundation of Thailand) ทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นอยู่ที่เหมาะสมของช้างในโลกสมัยใหม่ โดยส่งเสริมความตระหนักรู้และสนับสนุนที่พักพิงของช้างรวมถึงหน่วยงานสัตวแพทย์เคลื่อนที่

“การรวมโปรแกรม PartnerPlusBenefit ที่ประสบความสำเร็จของเราเข้ากับแพลตฟอร์ม Compensaid ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ในประเทศไทย สามารถเข้าถึงช่องทางที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้” สเตฟาน โมลนาร์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทย สายการบินในกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า กล่าว “การนำเสนอโซลูชันเชิงพาณิชย์เพื่อส่งเสริมความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของกลุ่มบริษัทลุฟท์ฮันซ่า ที่ไม่เพียงแต่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนของบริษัทลงครึ่งหนึ่งภายในปี 2573 เท่าและบรรลุการปล่อยคาร์บอนให้เป็นกลางภายในปี 2593 เท่านั้น แต่ยังช่วยให้ผู้อื่นสามารถทำเช่นเดียวกันได้ด้วย”

ในปัจจุบัน การชดเชยคาร์บอนโดยใช้ PartnerPlusBenefit มีให้บริการเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อย่างประเทศไทยเท่านั้น “หลาย ๆ ประเทศที่สำคัญในภูมิภาคนี้ ให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนความเป็นกลางของคาร์บอนและส่งเสริมความพยายามในการพัฒนาอย่างยั่งยืน” สเตฟาน กล่าว “การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของทั้ง PartnerPlusBenefit และ Compensaid ช่วยให้บริษัทขนาดเล็กสามารถมีส่วนร่วมและช่วยปูทางไปสู่ความสำเร็จในเป้าหมายนี้”