ไอแบงก์รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ปี 4 ร่วมปฏิญาณตนต่อต้านทุจริตในรูปแบบออนไลน์

เมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 6 กันยายน 2564 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) จัดกิจกรรมรวมพลังประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปีนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้หัวข้อ “ไอแบงก์ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต” ซึ่งองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน 2564 ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน

Advertisement

โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล กรรมการธนาคารและประธานคณะอนุกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ธรรมาภิบาลและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี กล่าวมอบนโยบาย “ไอแบงก์ปลอดทุจริต 100 % (Zero Toloerance)”พร้อมด้วย นายชัยชาญ พลานนท์ กรรมการธนาคารและอนุกรรมการกำกับฯ ได้ชี้แจงความคาดหวังในการเป็นธนาคารที่ปลอดการทุจริตและเป็นธนาคารคุณธรรม เพื่อนำไปสู่การเป็น iBank : The Trusted Islamic Bank ในปี 2569 โดยมี นายวุฒิชัย สุระรัตน์ชัย กรรมการและผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและพนักงาน กล่าวคำปฏิญาณประกาศเจตจำนงต่อต้านทุจริต เพื่อร่วมกันรวมพลังต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ ในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริตที่ส่งผลต่อการบริหาร สร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการมีธรรมาภิบาลที่ดีร่วมกันของทุกคนในองค์กร