กลุ่มบริษัทซีดีจี สานต่อโครงการ Code Their Dreams 2021 ปั้นบุคลากรไอทีคุณภาพช่วยพัฒนาชาติ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัทซีดีจี ตอกย้ำศักยภาพในฐานะผู้นำด้านดิจิทัลเทคโนโลยี เดินหน้าโครงการ Code Their Dreams 2021 กิจกรรมอบรมสร้างเกมด้วยโปรแกรม Scratch ร่วมกับวิทยากรจาก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งกิจกรรมในโครงการนี้จะเดินหน้าเปิดอบรมออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ให้กับนักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อสร้างความรู้และทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding) และยังมุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลเทคโนโลยี หวังจุดประกายความฝันสู่บุคลากรไอทีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและการอบรมออนไลน์ที่น่าสนใจตลอดทั้งปี 2021นี้ได้ที่ www.facebook.com/CodeTheirDreams

Advertisement